Impressum

Sme rady ak počujeme o tebe

Ak máš otázku, návrh na zlepšenie, žiadosť, reklamáciu, chceš nahlásiť chybu alebo poslať fotku (fotku, na ktorej je Tvoje dielo, ktoré si ušila podľa niektorého nášho článku, tak navrhujem nahrať do komentára príslušného článku), prosím používaj tento formulár. Prosím, vždy uvádzaj Tvoju skutočnú e-mailovú adresu!

Informácie o firme

Obchodné meno: SADOBA s.r.o.
Konateľka a kontaktná osoba: Ing. Zsanett Berec
Sídlo: Vlčany, 92584
E-mail: zakaznicky-servis [@] sadoba.sk
IČO: 35365269
Otváracia doba:
Pondelok – Sobota podľa vopred dohodnutého termínu

Spoločnosť SADOBA s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddelenie: Sro,  vložka číslo: 32615/T

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Nitriansky kraj. Staničná 9, P.O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1